library-bookshelf-500x500

Đề thi thử vào THPT năm 2017 môn Văn

ĐỀ THI THỬ MÔN VĂN ®Ò BÀI           Phần I. Trắc nghiệm khách quan(2.0 điểm):trong 8 câu hỏi sau, mỗi câu có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy chọn phương án…