Liên hệ

TRƯỜNG THCS KIM THÁI

Địa chỉ: Xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người đại diện: Bà Trần Thị Nguyệt – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 03503 872 089 
Email: thcskimthaivb@gmail.com